Termen en definities

Term

Definitie

Project

Verzameling van Objecten, Deelprojecten en Renovaties.

Objecten

Verzameling van Strengen, Putten, Kolken, Lijngoten en Zandvangers.

Deelproject

Verzameling van Registraties aan Objecten.

Registraties

Reinigingen en Inspecties van een object, gekoppeld aan een Deelproject.

Synchroniseren

Het gelijktrekken van lokale data en de Cloud.

Cloud

Online opslaglocatie van Projecten.

SXF-bestand

Het SCS Exchange File: het uitwisselbestandsformaat waarin de data van één project is opgeslagen. (Back-up)

Werkproject

Een project dat nog moet worden uitgevoerd, of nog in uitvoering is.

Masterproject

Project dat wordt gebruikt om (bijvoorbeeld jaarlijks terugkomende) projecten centraal te hebben. De werkprojecten worden hier geïmporteerd als deelprojecten.

Archiefproject

Een project dat verplaats is naar het archief voor verbetering van de performance van SCS.

Projectbestanden

Bestanden (foto's, tekeningen, bestekken, etc.) gekoppeld aan één project. Iedereen binnen het project krijgt toegang tot de bestanden.

Renovatie

Verzameling van reparaties.

Gereedschap

Functie die actief is als u ergens met de muis op klikt.

Groep

Een gegroepeerd/ omkaderd gebied op een venster

Waarneming(en)

Een opgeslagen observatie vanuit een rioolinspectie.

Maatregel(en)

Een reparatie opdracht in of aan een object.
Knoppen en symbolen

Symbool

Omschrijving

Berekenen veldwaarde vanuit andere parameters

Toevoegen regel / object

Verwijderen object

Opslaan gegevens

Aanvullen stam gegevens huidige object met gegevens van vorige opgeslagen object. (Z waardes en lege velden worden ingevuld)

Overnemen stam gegevens huidige object met gegevens van vorig opgeslagen object (Alle waardes worden overschreven)

[Opslaan]

Knop met opschrift, in dit geval "Opslaan" knop.

"Gereedschap"

Verwijzing naar een menu of veld met waarde tussen aanhalingstekens en dit geval menu Gereedschap