Termen en definities

Term

Definitie

Project

Verzameling van Objecten, Deelprojecten en Renovaties.

Objecten

Verzameling van Strengen, Putten, Kolken, Lijngoten en Zandvangers.

Deelproject

Verzameling van Registraties aan Objecten.

Registraties

Reinigingen en Inspecties van een object, gekoppeld aan een Deelproject.

Cloud

Online opslaglocatie van Projecten.

Werkproject

Een project dat nog moet worden uitgevoerd, of nog in uitvoering is.

Projectbestanden

Bestanden (foto's, tekeningen, bestekken, etc.) gekoppeld aan één project. Iedereen binnen het project krijgt toegang tot de bestanden.

Renovatie

Verzameling van reparaties.

Gereedschap

Functie die actief is als u ergens met de muis op klikt.

Waarneming(en)

Een opgeslagen observatie vanuit een rioolinspectie.

Maatregel(en)

Een reparatie opdracht in of aan een object.
Knoppen en symbolen

Symbool

Omschrijving

 

Gereedschap

Wijzigen van het gereedschap

Weergave

Wijzigen van zichtbare data en/of selecties

Locatie

In of uitschakelen van locatie voorziening

Centreren

Kaart centreren op objecten