SCS Viewer

In dit hoofdstuk staan de functionaliteiten beschreven die enkel van toepassing zijn voor de Viewer app.


Het aanmaken en bekijken van QR codes kan uitsluitend met de SCS Office Applicatie.


In de SCS Viewer app heeft u 2 verschillende mogelijkheden om projecten in te zien.


1. Project inzien via een QR code

2. Inloggen met een licentie zodat u verbinding heeft met al uw cloud projecten.


In de SCS Viewer app is het uitsluitend mogelijk een project in te zien, en hierin opmerkingen te plaatsen, en aan te passen.