SCS Cleaner

De Cleaner app wordt over het algemeen gebruikt voor het registreren van reinigingen aan riool objecten en het afmelden van maatregelen.